Vol 1, No 1 (2013)

JURNAL DINAMIKA SOSIAL

Table of Contents

Articles

Pengelola Jurnal
  Abstract view : 50 times   PDF view : 22 times
PDF
Dirk Veplun Veplun Dirk
  Abstract view : 68 times   PDF view : 38 times
PDF
Herman Kareth Herman Kareth
  Abstract view : 56 times   PDF view : 52 times
PDF
Fitrine Ch Abidjulu Fitrine Abidjulu
  Abstract view : 76 times   PDF view : 50 times
PDF
Yotam Senis Yotam Senis
  Abstract view : 80 times   PDF view : 47 times
PDF
Novalia Yigibalom Novalia Yigibalom
  Abstract view : 60 times   PDF view : 102 times
PDF