Vol 1, No 1 (2013)

JURNAL DINAMIKA SOSIAL

Table of Contents

Articles

Pengelola Jurnal
  Abstract view : 65 times   PDF view : 27 times
PDF
Dirk Veplun Veplun Dirk
  Abstract view : 82 times   PDF view : 46 times
PDF
Herman Kareth Herman Kareth
  Abstract view : 66 times   PDF view : 63 times
PDF
Fitrine Ch Abidjulu Fitrine Abidjulu
  Abstract view : 89 times   PDF view : 55 times
PDF
Yotam Senis Yotam Senis
  Abstract view : 100 times   PDF view : 60 times
PDF
Novalia Yigibalom Novalia Yigibalom
  Abstract view : 75 times   PDF view : 144 times
PDF