Vol 1, No 1 (2013)

JURNAL DINAMIKA SOSIAL

Table of Contents

Articles

Pengelola Jurnal
  Abstract view : 121 times   PDF view : 50 times
PDF
Dirk Veplun Veplun Dirk
  Abstract view : 198 times   PDF view : 118 times
PDF
Herman Kareth Herman Kareth
  Abstract view : 149 times   PDF view : 174 times
PDF
Fitrine Ch Abidjulu Fitrine Abidjulu
  Abstract view : 268 times   PDF view : 146 times
PDF
Yotam Senis Yotam Senis
  Abstract view : 347 times   PDF view : 278 times
PDF
Novalia Yigibalom Novalia Yigibalom
  Abstract view : 252 times   PDF view : 394 times
PDF