Vol 1, No 1 (2013)

JURNAL DINAMIKA SOSIAL

Table of Contents

Articles

Pengelola Jurnal
  Abstract view : 68 times   PDF view : 27 times
PDF
Dirk Veplun Veplun Dirk
  Abstract view : 97 times   PDF view : 59 times
PDF
Herman Kareth Herman Kareth
  Abstract view : 82 times   PDF view : 80 times
PDF
Fitrine Ch Abidjulu Fitrine Abidjulu
  Abstract view : 125 times   PDF view : 70 times
PDF
Yotam Senis Yotam Senis
  Abstract view : 134 times   PDF view : 88 times
PDF
Novalia Yigibalom Novalia Yigibalom
  Abstract view : 105 times   PDF view : 203 times
PDF