Vol 1, No 1 (2013)

JURNAL DINAMIKA SOSIAL

Table of Contents

Articles

Pengelola Jurnal
  Abstract view : 136 times   PDF view : 55 times
PDF
Dirk Veplun Veplun Dirk
  Abstract view : 221 times   PDF view : 127 times
PDF
Herman Kareth Herman Kareth
  Abstract view : 162 times   PDF view : 178 times
PDF
Fitrine Ch Abidjulu Fitrine Abidjulu
  Abstract view : 281 times   PDF view : 152 times
PDF
Yotam Senis Yotam Senis
  Abstract view : 404 times   PDF view : 305 times
PDF
Novalia Yigibalom Novalia Yigibalom
  Abstract view : 269 times   PDF view : 398 times
PDF